Escriure bé vol dir escriure de manera eficaç. No és tracta de fer servir paraules rebuscades i cultismes, ni llargues frases amb estructures complexes. Es tracta d’interessar el receptor i fer-li arribar de la manera més clara i viva el nostre missatge. Escriure bé vol dir escriure clar, cohesionat i amb coherència. També vol dir saber seduir amb paraules, moure sensacions a favor del missatge que volem transmetre.

Cursos. escriptura eficaç1

Catàleg tallers d’escriptura