Clients: Llibreria Índex, Llibreria Calders, Casa Elizalde.