L’ús literari del llenguatge, l’estil. Els eixos de la narració: l’espai, el temps i l’acció. El personatge i l’argument.  El punt de vista i el narrador. El gèneres narratius. Conceptes claus il·lustrats amb exemples  extrets de les grans obres literàries de ficció, i exercicis per aplicar-ho a la pròpia escriptura.

Cursos

 

 Catàleg tallers d’escriptura