POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identitat del responsable

L’activitat d’aquest web està articulada de la següent manera:

Nom: aquest lloc web és gestionat per RaqueL Picolo Berné, Amb DNI 40871222S que és el responsable del fitxer.
Seu social: Pl. Jeroni Gelpi 4, 4t 2a. 08340 Vilassar de Mar, Barcelona
Contacte: pots contactar amb mi a raquelpicolo3@gmail.com
L’activitat: aquesta web es dedica a la divulgació d’informació gratuïta a través d’Internet i la llista de correu de raquelpicolo.net amb fins informatius, educatius i comercials, incloent-hi activitats de venda i màrqueting en línia.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa europea i espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Tractament de dades personals

Què són les dades personals?

La LOPD defineix en el seu article 3 a les dades de caràcter personals com “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables.”

A això cal afegir que les diferents informacions que, recopilades, poden portar a la identificació d’una determinada persona. Aquests també constitueixen dades de caràcter personal.

Exemples més evidents són el nom o el DNI d’una persona, però també es consideren dades personals l’email o fins i tot una adreça IP usada en un moment determinat (encara que aquest últim exemple és més debatut si realment es pot considerar una dada personal).

Per què es recullen aquestes dades?

La recollida de dades personals a Internet és simplement inevitable en qualsevol lloc interactiu (amb comentari, formularis de contacte, etc.).

És a dir, un simple comentari al bloc, en emmagatzemar el teu nom (perquè ens puguem dirigir els uns als altres en els comentaris) al bloc, estic recollint a l’efecte de la llei una dada personal. Tan sols amb això ja entrem de ple en les obligacions legals corresponents.

Les finalitats amb les quals es recullen aquí aquestes dades són tres:

1. Fer possible un sistema de comentaris del bloc.
2. Permetre que puguis contactar amb mi a través del meu formulari de contacte.
3. Crear una llista de subscriptors via email als que us aporto continguts exclusius i avís de noves entrades al bloc, així com de promocions comercials (cursos online normalment). És a dir, una llista amb la qual va realitzar activitats d’email màrqueting.

 

Quins tipus de dades es recullen? Finalitat i legitimació

En termes generals, les dades personals recopilades s’emmagatzemen en un fitxer amb l’exclusiva finalitat de l’enviament de comunicacions electròniques relatives a la pròpia activitat del web.

Les dades demanades són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment.

Això vol dir que es faran servir per qüestions com l’enviament de butlletins (newsletters), avisos de nous articles i nous comentaris al bloc, ofertes comercials, esdeveniments i, en general, qualsevol informació que des de raquelpicolo.net consideri d’interès per als meus usuaris.

La legitimació per a la recollida d’aquestes dades neix del consentiment exprés que l’usuari atorga en qualsevol moment en marcar la casella d’acceptació d’aquesta política de privacitat que figura en tots els llocs en què es recullen dades personals.

Aquesta casella apareix desmarcada i fins que no sigui marcada amb una acció expressa per l’usuari, no és possible realitzar l’acció en qüestió (alta com a subscriptor, enviament de comentaris, etc.).

Concretant, en aquest bloc recullo les dades personals

1. El teu nom (sense cognoms): en comentaris, formularis de contacte i llista de correu electrònic. No demano els teus cognoms
2. El teu email: en comentaris, formularis de contacte i llista de correu electrònic. Simplement imprescindible per poder comunicar-nos amb tu.
3. La teva adreça IP: la recollida d’aquesta dada la fa intrínsecament WordPress. És també una dada útil per combatre el correu brossa.
4. El teu lloc (s) web: Si amb el trànsit que rebo a la secció de comentaris et puc donar un cop de mà per rebre alguna visita més a la teva web, endavant!
5. Interessos específics: a la meva llista de correu tracto de segmentar el millor possible als membres per conèixer els vostres interessos específics dins de la temàtica global noves tecnologies. Això em permet oferir-te una informació molt millor ajustada al que realment vols rebre i evitar que rebis emails de poc interès alhora que em proporciona una informació estadística de gran valor per saber què em demanen els lectors.

Automatitzacions

Existeixen tres tipus de tractaments automatitzats en aquesta web:

1. El procés d’alta de subscriptors en l’eina Mailchimp.
2. Les segmentacions en la llista de correu, segons temàtiques d’interès efectuades sobre la base d’estadístiques relatives a les obertures i clics en els emails rebuts.
3. L’enviament “intel·ligent” d’emails en funció de les respostes de l’usuari i del professional que atén el servei en qüestió i amb el qual s’intermèdia a través d’aquesta plataforma.

On es guarden les dades personals en aquesta web?

Per la naturalesa d’aquesta activitat, les dades personals d’aquest web es guarden en tres llocs:

1. Els servidors web d’aquesta web: Aquesta web es troba allotjada en els proveïdors de Webempresa (política de privacitat)
2. El meu proveïdor de correu electrònic màrqueting, Mailchimp: (política de privacitat)
3. A l’efecte de còpies de seguretat, es guarden còpies del web i la llista de correu emmagatzemades en els meus propis mitjans d’emmagatzematge.
Durant quant de temps es mantenen aquestes dades?

No hi ha una data de caducitat per defecte per a les dades recollides. Les dades personals es donen de baixa a petició dels interessats.

Política antispam

Expresso el meu absolut rebuig a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades o a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam” i em declaro compromesos amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques.

Per tant, garanteixo a l’usuari que en cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer, excepte desig exprés de l’interessat (vegeu drets a baix).

Com a mesura de protecció a aquestes pràctiques la llista de correu de raquelpicolo.net és del tipus double optin el que significa que a l’email de l’usuari que es vol donar d’alta se li enviaun correu electrònic de confirmació per completar l’alta. Només si el titular es confirma des d’aquest email l’alta, aquesta es completarà.

En el cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment, pot donar-se de baixa amb un simple clic a qualsevol email rebut (tots inclouen el botó de baixa).

Drets de l’usuari i com exercir-los

D’acord amb el que disposa el RGPD europeu i la LOPD espanyola, l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant del prestador.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions una àrea de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la base de dades del proveïdor de correu electrònic màrqueting (Mailchimp).

Tant la baixa en la meva llista, com totes les altres accions les podràs sol·licitar a través de raquelpicolo3@gmail.com que es manté en el lloc web, tant per a comunicar el que havia passat com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del meu sistema.

Em comprometo a executar tots aquests drets dins el termini legal màxim establert de 10 dies hàbils. A la pràctica ho faré molt abans, ja que no tinc gens d’interès a disposar de les teves dades si tu no vols.

1.Accés
El dret d’accés és el dret de l’afectat a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si escau, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes amb aquestes.

2. Rectificació
El dret de rectificació consisteix en el fet que l’interessat pot sol·licitar que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

3. Cancel·lació
Aquest és el dret de l’afectat a què se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives i es troba estretament relacionat amb l’anomenat “dret a l’oblit” (vegeu a baix).

4. Oposició
El dret d’oposició es refereix al dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix en els supòsits que no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

5. Portabilitat i no limitació del tractament
Aquest dret consisteix que pots demanar les teves dades en un format estructura, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible satisfer la teva petició. És a dir que em pots demanar les teves dades en formats ofimàtics habituals com Excel o CSV, per exemple.

En el cas d’aquesta web, amb poques dades i trivials, segurament no li vegis el sentit. No obstant això, pots fer-ho si vols.

6. Dret a l’oblit
El dret a l’oblit és un concepte nou de l’RGPD una mica més complex que afecta, sobretot, a webs que exposen públicament les teves dades, és a dir, webs com les xarxes socials i les diverses plataformes de Google.

Aplicat al meu cas, es concreta en el dret a la cancel·lació de les teves dades (en el cas de la llista de correu) i en la supressió dels teus comentaris a la zona de comentaris si així ho desitges.