fbpx

La creativitat és l’art de combinar dues petites idees per parir-ne una de nova, amb sort una gran idea.

Algunes persones associen la creativitat amb la màgia, i és veritat que sembla màgia. Però més aviat és una manera de pensar o un recurs mental que tenim els humans. Com funciona la creativitat?

Tenim l’hemisferi esquerre, que és el seriós, el crític, l’analític, el del llenguatge i el de les matemàtiques. I  l’hemisferi dret, que és el de la criatura salvatge, artística, intuïtiva i perspicaç. Això és el que pensàvem però, segons estudis recents, sembla que la cosa no funciona ben bé així. Tot i que hi ha una especialització per regions cerebrals, el que predomina és el fet de compartir tasques. Hi ha una distribució de la càrrega entre les estructures del cervell i això és especialment cert en el cas de la creativitat.

Així la facilitat de tenir respostes creatives està relacionada amb el nombre de connexions entre els dos hemisferis. Tenim d’una banda les respostes analítiques, intel·lectualment rigoroses, i d’una altra les respostes intuïtives, que semblen màgiques, perquè arriben sense esforç, en un “bang”. És la via creativa, i ens premia en forma de sorpresa i satisfacció.

Un moment abans de l’insight el cervell deixa de registrar l’entorn. Per això moltes persones tenen les millors idees a la dutxa, amb un cert aïllament sensorial.  El cervell creatiu és parpellejant. Tenim diverses xarxes cerebrals especialitzades: en l’atenció, en imaginar… i la capacitat d’activar i desactivar aquestes xarxes és la base del cervell creatiu.

La creativitat no és una capacitat exclusiva dels artistes i les persones estrafolàries. No és exclusiva de cap activitat ni tribu humana, la trobem en totes les disciplines i es dóna en les situacions més normals i quotidianes.

Tanmateix, els estudis indiquen que alguns trastorns mentals com la bipolaritat i l’esquizofrènia comparteixen patrons cerebrals amb l’activitat creativa. Tant els uns com els altres presenten nivells de dopamina anòmals. Les persones més creatives tenen “problemes” amb la dopamina.

Per acabar, i jugant amb una de les màximes de Jean Paul Carrière, sense contradir la visió dels científics, la meva recomanació:

La creativitat és un múscul que s’ha d’entrenar cada dia.

L’escriptura automàtica és un bon entrenament. Escriure sense por. Manual d’escriptura creativa, la lectura i les activitats proposades, un bon company d’entrenament.

NOTA: Per escriure aquest article m’he inspirat en This is your brain in creativity, by Jeffrey Kluger.  In “The science of creativity”. Special Time Edition. 2019.