Raquel Picolo

Escriptora i professora d'escriptura

Tag

audiovisual

Guió audiovisual i literatura

L’ofici de guionista és una bona escola per a l’escriptor, com també ho és l’ofici de traductor. Els guionistes dominen les tècniques de construcció de personatges i estructuració de la història, i l’escriptura d’escenes i diàlegs. I els traductors l’eina… Continue Reading →

© 2020 Raquel Picolo — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑